Bát salad Lotso viền sóng 15cm

SKU:SP248418
150,000₫

Mô tả

 Bát salad Lotso viền sóng 15cm
 Bát salad Lotso viền sóng 15cm
 Bát salad Lotso viền sóng 15cm
 Bát salad Lotso viền sóng 15cm
 Bát salad Lotso viền sóng 15cm
Facebook Instagram Top