Đèn ngủ/ Đèn bàn

 Đèn ngủ đùi gà Đèn ngủ đùi gà
 Đèn ngủ mèo mặt :3 Đèn ngủ mèo mặt :3
 Đèn ngủ gà cầm hoa Đèn ngủ gà cầm hoa
 Đèn Lotso nằm Đèn Lotso nằm
 Đèn bàn Icarer Family Đèn bàn Icarer Family
Hết hàng
 Đèn panda nằm mặt xị Đèn panda nằm mặt xị
Hết hàng
 Đèn ngủ heo béo nằm Đèn ngủ heo béo nằm
Hết hàng
 Đèn ngủ thỏ mochi tai dài Đèn ngủ thỏ mochi tai dài
Hết hàng
 Đèn ngủ Panda phụng phịu (remote) Đèn ngủ Panda phụng phịu (remote)
Hết hàng
 Đèn chiếu sao Moonlight Bunny Đèn chiếu sao Moonlight Bunny
Hết hàng
 Đèn ngủ heo MengMeng ( remote ) Đèn ngủ heo MengMeng ( remote )
Hết hàng
 Đèn ngủ Sanrio đám mây Đèn ngủ Sanrio đám mây