Blind box Molinta Gossip Club

SKU:SP023794 Hết hàng
300,000₫

Mô tả

Tên sản phẩm: 𝐌𝐨𝐥𝐢𝐧𝐭𝐚 𝐆𝐨𝐬𝐬𝐢𝐩 𝐂𝐥𝐮𝐛 𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞𝐬 𝐁𝐥𝐢𝐧𝐝 𝐁𝐨𝐱
- Hãng: 𝐅𝐈𝐍𝐃𝐈𝐍𝐆 𝐔𝐍𝐈𝐂𝐎𝐑𝐍 
- Phong cách: 9 mẫu cơ bản + 2 mẫu secret.
- Chất liệu: PVC + ABS.
- Kích thước: 9 - 9,5cm
__________
*𝐁𝐨𝐱 𝐥𝐞̉:  Hình ngẫu nhiên/có 9 mẫu + 2 mẫu bí mật ( xác suất mẫu lớn 1/216 và mẫu nhỏ 1/108 )
*𝐅𝐮𝐥𝐥 𝐬𝐞𝐭 𝟗 𝐛𝐨𝐱: Các mẫu trong set không trùng nhau và có khả năng sở hữu mẫu bí ẩn

 Blind box Molinta Gossip Club
 Blind box Molinta Gossip Club
 Blind box Molinta Gossip Club
 Blind box Molinta Gossip Club
 Blind box Molinta Gossip Club
 Blind box Molinta Gossip Club
 Blind box Molinta Gossip Club
 Blind box Molinta Gossip Club
 Blind box Molinta Gossip Club
 Blind box Molinta Gossip Club
Facebook Instagram Top