Bát salad trơn viền sóng 15cm

SKU:SP248410
100,000₫
MÀU:

Mô tả

 Bát salad trơn viền sóng 15cm
 Bát salad trơn viền sóng 15cm
 Bát salad trơn viền sóng 15cm
 Bát salad trơn viền sóng 15cm
 Bát salad trơn viền sóng 15cm
 Bát salad trơn viền sóng 15cm
 Bát salad trơn viền sóng 15cm
 Bát salad trơn viền sóng 15cm
Facebook Instagram Top